BARN I FOKUS

For tiende år på rad er det duket for Menneskerettighetsuka!

Tema for 2017 er «Barn i fokus». Problemstillinger rundt barns rettigheter er mange og komplekse og er tett knyttet opp til menneskerettsspørsmål. Barn er en spesielt sårbar gruppe og yter et særskilt vern gjennom FNs barnekonvensjon. Likevel ser vi at det er en gruppe som er særlig utsatt for brudd på menneskerettigheter. I løpet av uken vil vi fokusere på aktuelle problemstillinger og utfordringer rundt barns rettigheter på både nasjonalt og internasjonalt plan.

 

Tegning Ingrid005-1

Arrangementene vil være inspirert av det som preger nyhetsbildet i dag, problemer som trenger nytenkende løsninger og konflikter som oppstår på grunn av kulturforskjeller. Introduksjonsforedraget vil kaste blikk på barnas egne menneskerettigheter – FNs barnekonvensjon. Videre i uken blir det holdt foredrag om tema som barneekteskap, trafficking, barnesoldater og barn på flukt. Uken vil også sette lys på problemstillinger som oppstår i samsvar med samfunnsutviklingen. Her kan vi nevne spørsmål rundt barns seksualitet og juridisk kjønn, hvorvidt barn blir hørt i barnevernsystemet, og barns rett til personvern på sosiale medier. Temaene vil bli belyst av jurister, samfunnsvitere og politikere med en rettslig innfallsvinkel.

Mer informasjon kommer så snart programmet er ferdig.

Vi gleder oss, og ønsker deg hjertelig velkommen til uka!

 

- Styret for Menneskerettighetsuka