MENNESKERETTIGHETSUKA GRATULERER

BARNAS JURIST

MED JUSSTUDENTENES MENNESKERETTIGHETSPRIS 2017!

 

prisen2 (1)

Under avslutningsarrangementet for Menneskerettighetsuka den 17.mars , ble Jusstudentenes menneskerettighetspris delt ut for åttende gang. Prisens formål er å hedre noen som har gjort en god innsats for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene.

 

Barnas Jurist - et rettshjelpsprosjekt under Gatejuristen Oslo tildeles årets pris. Barnas Jurist tildeles prisen for sitt arbeid med å fremme jusstudenters engasjement for barn og unges grunnleggende rettigheter. I Barnas Jurist arbeider frivillige jusstudenter, advokater og jurister for å gi gratis rettshjelp til utsatte barn og unge på alle rettsområder.

 

I juryens begrunnelse heter det at:

"Prisvinneren søker aktivt å inkludere jusstudenter i sitt arbeid. Studentene inspireres til å bruke den kunnskapen som gis på jusstudiet til å hjelpe dem som trenger det mest. Dermed lykkes vinneren med å øke engasjementet for menneskerettigheter blant studentene, og med å styrke frivillighetskulturen på jusstudiet. Juryen ønsker å fremheve kombinasjonen av å fremme samfunnsengasjement samtidig som jusstudentene gis mulighet til å tilegne seg praktisk erfaring, som verdifull."

 

Les mer om Barnas Jurist på deres facebook side, og på barnasjurist.no.

 

Les hele juryens begrunnelse her.

 

Oversikt over alle tidligere prisvinnere :

2016: Pamir Ehsas
2015: MR bloggen, http://mrbloggen.com
2014: Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe
2013: Jon Wessel-Aas
2012: Cecilia Dinardi
2011: Juss-Buss
2010: Utdanningshjelpen