MENNESKERETTIGHETSUKA GRATULERER

MADS ANDENÆS

MED JUSSTUDENTENES MENNESKERETTIGHETSPRIS 2018!

 

13B032DC-0B47-4064-83C3-170BB8DF6DC2

Under avslutningsarrangementet for Menneskerettighetsuka den 16.mars , ble Jusstudentenes menneskerettighetspris delt ut for niende gang. Prisens formål er å hedre noen som har gjort en god innsats for å fremme studenters engasjement for menneskerettighetene.

 

I juryens begrunnelse heter det at:

Årets vinner tildeles prisen for sitt arbeid med å fremme jusstudenters engasjement for menneskerettigheter. Med dyktighet, engasjement og humor bidrar prisvinneren til å skape lærevilje på menneskerettsområdet, og har en egen evne til å diskutere menneskerettsspørsmål med sine studenter.

 

Engasjementet skapes ikke bare under forelesninger og på kurs. Prisvinneren deltar i en rekke ulike fora der menneskerettigheter diskuteres. Til tross for en timeplan som er fylt til randen, stiller prisvinneren gjerne opp for å belyse menneskerettsspørsmål i debatter og podcaster.

 

Tyngst vektlagt av juryen er likevel måten prisvinneren har inkludert jusstudenter i det faglige arbeidet med menneskerettssaker i domstolene. Dette har han gjort på en helt unik måte. Ikke bare har det gitt de deltakende studentene en rik erfaring, men det har også skapt stort engasjement i studentmiljøet generelt.

 

Med denne prisen håper juryen at prisvinneren inspireres til å fortsette sitt inkluderende arbeid med å sikre menneskerettigheter, og skape engasjement rundt viktige spørsmål blant studentene.

 

Vinneren av Jusstudentenes menneskerettighetspris 2018 er Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Oversikt over alle tidligere prisvinnere :

 

2017: Barnas Jurist

2016: Pamir Ehsas

2015: MR bloggen, http://mrbloggen.com

2014: Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe

2013: Jon Wessel-Aas

2012: Cecilia Dinardi

2011: Juss-Buss

2010: Utdanningshjelpen