Velg en side
Uigurene og Kina

Uigurene og Kina

Foto: Markus Spiske via Unsplash.  Av Andreas Heio.  Det siste året har det kommet bekymringsverdige nyheter ut av Kina. Snakk om hvordan uigurene blir dårlig behandlet og tvangsinnsatt i leire av den kinesiske stat. Det er likevel slik at de fleste ikke helt vet hvem...
Fravær av vold i oppveksten – en menneskerett

Fravær av vold i oppveksten – en menneskerett

Foto: Jenn Evelyn-Ann via Unsplash.  Av Karoline Rebekka Kjeljebakken, saksbehandler Barnas Jurist.  I denne artikkelen ønsker jeg å gi en kort innføring i hvordan vold mot barn er regulert på menneskerettighetsfeltet. Hva forstår vi som vold mot barn, og er det i dag...
Å ikke være fattig nok for rettssikkerhet

Å ikke være fattig nok for rettssikkerhet

Foto: rawpixel via Unsplash.  Av Charlotte Berger og Susan Arulanantham, saksbehandlere for JURK. Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6 har overskriften «Retten til en rettferdig rettergang». Det følger av konvensjonsbestemmelsen at du har rett å få...