Velg en side

 

Artikler

Kroppen som en slagmark, og det manglende rettsoppgjøret

Foto: Laëtitia Buscaylet via Unsplash. Av Nariman Hame. Den 10. Desember mottok Nadia Murad og Dr. Denis Mukwege fredsprisen for 2018 for deres innsats for å motarbeide og belyse seksuell vold i krig og konflikt. Vi så problematikken fra to sider. Mukwege, legen som...

Uigurene og Kina

Foto: Markus Spiske via Unsplash. Av Andreas Heio. Det siste året har det kommet bekymringsverdige nyheter ut av Kina. Snakk om hvordan uigurene blir dårlig behandlet og tvangsinnsatt i leire av den kinesiske stat. Det er likevel slik at de fleste ikke helt vet hvem...

Fravær av vold i oppveksten – en menneskerett

Foto: Jenn Evelyn-Ann via Unsplash. Av Karoline Rebekka Kjeljebakken, saksbehandler Barnas Jurist. I denne artikkelen ønsker jeg å gi en kort innføring i hvordan vold mot barn er regulert på menneskerettighetsfeltet. Hva forstår vi som vold mot barn, og er det i dag...

Å ikke være fattig nok for rettssikkerhet

Foto: rawpixel via Unsplash. Av Charlotte Berger og Susan Arulanantham, saksbehandlere for JURK.Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 6 har overskriften «Retten til en rettferdig rettergang». Det følger av konvensjonsbestemmelsen at du har rett å få...

En vaktbikkje for menneskerettigheter i Norge

Foto: Stortinget, tilgjengelig under CC BY-NC 2.0.Av Kirsten Kolstad Kvalø.Også i Norge opplever folk menneskerettighetsbrudd. Hvem er det som passer på da? Menneskerettigheter i nasjonal kontekst Ordet «menneskerettigheter» får oss gjerne til å tenke på...