Velg en side

Foto: Oslo Kommune/Sturlason, tilgjengelig under CC BY-NC 2.0.

Av Fabian Stang.

Er vårt ønske om å verne om menneskerettighetene urealistisk før vi skaffer flere rettferdig lønn for sitt arbeid.

Alt som gjøres for enkeltmennesker i samfunn vi har innflytelse i er bra, men først når de milliarder av mennesker, som i dag undertrykkes av våre handelsrestriksjoner, får mulighet til å tjene penger, i et rettferdig marked, kan vi snakke om likeverdige rettigheter.

Vi kan ikke forvente at de som lever på et eksistensminimum har krefter til å bry seg om menneskerettigheter. Først når også de får sin del av klodens goder er det håp om deres hjelp.

Fordeler vi ressursene mer rettferdig vil dagens fattige få annen «pensjon» enn mange barn, det vil igjen vil gi menneskerettighetene bedre kår.

La oss kjempe for menneskerettighetene og aldri glemme at de viktigste rettigheter er rettferdighet og like muligheter.

Hilsen Fabian