Velg en side

Pamir Ehsas, student ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo får Jusstudentens menneskerettighetspris 2016. Juryen mener at Pamir har gjort en god innsats for å fremme norske og skandinaviske studenters engasjement for grunnleggende menneskerettigheter i Afghanistan.

804478_10153289822997680_1293317142_n

I kraft av å være initiativtaker og leder for Brighter Tomorrow og Studentaksjonen har Pamir lykkes med å skape et lavterskelfora for studenter til å engasjere seg og kjempe for afghanske barn og ungdom gjennom innsamlingsaksjoner. I 2015 samlet Studentaksjonen inn 450 000 kr og sørget for at over 500 barn og ungdom fikk et tilbud om grunnleggende lese og skriveopplæring i Afghanistan. Afghanistan har vært rammet av krig i over 30 år og har dermed lagt landets utdanningssystem i ruiner. Ved at studentene inkluderes og oppfordres til å delta og bidra i innsamlingsaksjoner, mener juryen at Pamir bidrar til å sikre afghanske barns grunnleggende menneskerettighet til utdanning.

Juryen: Leder av Amnesty Jus Oslo: Linnea Røsjø Johanssen, Leder av MRU: Anette Bergland, Ansvarlig for menneskerettighetspris: Lemy Ho, Generalsekretær for Amnesty International Norge: John Peder Egenæs, Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO: Inga Bostad, JSU: Silje Melås.

  • Vi gratulerer! 😀