Au pairer i Norge

I samarbeid med organisasjonen Juridisk Rådgivning for Kvinner rettet vi fokus på au pairers situasjon Norge. Debatten belyste hvilke rettigheter au pairene har i dag og hva man kan gjøre for å styrke deres rettsstilling.