Velg en side

Vinneren av Jusstudentenes menneskerettighetspris 2012 er jusstudent og barnerettsforkjemper Cecilia Dinardi.

Formålet med prisen er å hedre personer som gjør en innsats for menneskerettigheter og som inspirerer andre til å engasjere seg for menneskerettigheter. I begrunnelsen for årets pris heter det at ”vinneren er en inspirasjon for andre jus­studenter gjennom hennes evne til å kombinere tidkrevende studier med et omfattende engasjement, og ved å anvende den kunnskapen som jusstudiet gir på en måte som hjelper medmennesker.”

– En utrolig stor anerkjennelse. Jeg blir varm inni meg når jeg tenker at jeg har fått en menneskerettighetspris, og håper dette kan inspirere andre til å engasjere seg i arbeidet for menneskerettigheter, sier Cecilia Dinardi.

Cecilia Dinardi kom til Norge som asylsøker fra Chile som 12-åring, var i Barnevernets omsorg i tenårene, og var med på å grunnlegge Landsforeningen for Barnevernsbarn. I dag er hun tobarnsmor og jusstudent, og legger ned mye tid i sine verv og som kronikør og blogger.

Cecilia Dinardi jobber frivillig med rettshjelp i Gatejuristen og er initiativtaker til et rettshjelpprosjekt rettet mot barn og unge – Barnas jurist. Dinardi er en aktiv samfunnsdebattant, hun var inntil nylig leder i Aleneforeldreforeningen, hun er representant i Forum for Barnekonvensjonen, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn og Oslo barnevernsamband, og har skrevet høringsuttalelser om Norges overholdelse av FNs barnekonvensjon.

Prisen deles ut under Menneskerettighetsuka på Frokostkjelleren i Oslo, fredag 23. mars kl. 21.00.

Fakta om prisen:

–       I år er tredje gang prisen deles ut

–       I 2011 gikk prisen til Juss-Buss

–       I 2010 gikk prisen til Utdanningshjelpen ved Felix Osok

–       Målet er å hedre personer som gjør en innsats for menneskerettigheter og inspirerer andre til å jobbe for menneskerettighetene.

–       Initiativtakere til prisen er Amnesty Jus Oslo, jusstudentenes Amnestygruppe ved Universitetet i Oslo